Ako imate bilo kakva pitanja. Pozovite nas. 064 881 80 26

office@logopedika.com

19 март 2015

Comments

0
 март 19, 2015
 0

Vežbe iz reedukacije psihomotorike

 

U našem Logopedika Centru se realizuje i reedukacija psihomotorike, kao jedna od metoda kojom utičemo na psihosocijalni razvoj deteta u celini, poboljšanje komunikacije među decom, kao i razvoj njihovih kognitivnih sposobnosti. Tokom sprovođenja tretmana koristimo pokret koji je povezan s govorom, igrom, dodirom, čime se sistematski i planski deluje na razvijanje kognitivnih, motornih, emocionalnih i jezičkih sposobnosti. Cilj vežbi je da određena psihomotorna aktivnost postane deo svesti.

Vežbe koje se primenjuju u reedukaciji psihomotorike možemo podeliti u dve osnovne grupe. Jednu čine vežbe opšte reedukacije psihomotorike, a drugu čine vežbe specifične reedukacije psihomotorike.

Vežbe opšte reedukacije psihomotorike su:

 • masaža
 • relaksacija
 • vežbe pasivnim pokretima
 • vežbe za definisanje doživljaja telesne celovitosti
 • vežbe za doživljaj gestualnog prostora   vežbe za osamostaljivanje pokreta
 • vežbe za ujednačavanje tonusa
 • vežbe za otkrivanje, stabilizovanje i usmeravanje lateralizovanosti
 • vežbe za orijentaciju u objektivnom prostoru
 • vežbe za doživljavanje i ovladavanje ritmom
 • vežbe za procenu trajanja i orijentacije u vremenu
 • vežbe koordinacije pokreta
 • vežbe za kontrolu impulsivnosti
 • vežbe za prepoznavanje oblika i težina
 • vežbe za uočavanje prisustva drugog

Vežbe specifične reedukacije psihomotorike su:

 • specifične vežbe za disgrafiju
 • specifične vežbe za disleksiju
 • specifične vežbe za diskalkuliju i disgnoziju
 • specifične vežbe za dispraksiju
 • specifične vežbe za dizartriju
 • specifične vežbe za smirivanje tikova
 • specifične vežbe za hiperkinetičko ponašanje
 • specifične vežbe za opštu razvojnu disharmoniju
 • primena vežbi u radu sa psihozama dečijeg uzrasta

 

 

Vežbe reedukacije psihomotorike se izvode indvidualno ili u grupi, u zavisnosti od mogućnosti i potreba svakog deteta. Izvode se u netakmičarskoj atmosferi, a program rada se izrađuje posle timske obrade. Ovakav vid tretmana realizuje diplomirani defektolog logoped – reedukator psihomotorike.

Vaš Logopedika tim

Оставите одговор