Ako imate bilo kakva pitanja. Pozovite nas. 064 881 80 26

office@logopedika.com

Tretmani za odrasle

 

Logopedski tretmani za odrasle i starije osobe

 

• Govorno – jezički poremećaji nakon moždanog insulta (šloga)

logopedski tretmani za odrasle i starije osobe.

• Podržavanje komunikacije kod osoba sa oštećenjem mozga povezanih sa starenjem (demencija)

• Poremećaji gutanja (dysphagia)

• Korekcija nepravilnog izgovora glasova

• Mucanje

• Poremećaji glasa (aphonia, dishonia)

• Učenje ezgofagealnog govora kod laringektomiranih osoba